RSS Sah-Sarkaryavah Dr Manmohan Vaidya Archives - Organiser