Akhil Bharatiya Andhashraddha Nirmoolan Samiti Archives - Organiser